Köpfakta

Köpa i Berlin - fakta

Kostnader (% på inköpspriset):

Stämpelskatt till tyska staten 6,0%
Advokatarvode ca. 1,0%
Ansökan om lagfart ca. 0,5%
Mäklararvode upp till 7,14% (inkl. 19% moms)

Jurist

Förutom dessa kostnader rekommenderar vi våra kunder att anlita en fastighetsjurist, för att försäkra att alla juridiska aspekter av köpet är korrekt behandlade. Vi hjälper gärna till med att hänvisa dig till en engelsktalande jurist.

Finansiering av fastighet i Berlin

Om du har eget kapital tillängligt i ditt hem, din sommarstuga eller lägenhet, kan du använda detta till att finansiera din fastighet i Tyskland. De flesta finansiella institut erbjuder lån till sina kunder mot säkerhet i kundernas andra tillgångar. Lånevillkor och ränta skiljer sig åt från institution till institution och beror på gällande marknader och säkerhetsnivå.

Flertalet banker och andra finansiella institut beaktar lån över lång tid mot säkerhet i fastighet i Tyskland. Du kan vanligtvis låna upp till 75 % av köpeskillingen av fastigheten.

Att hitta en fastighet i Berlin

Att hitta en fastighet i Berlin är på ett eller annat sätt annorlunda från vad de flesta utlänningar är vana vid. Normalt sett används Internet vid sökning, men det finns flera olika hemsidor som används, inom en räckvidd från dåliga till acceptabla. Hur mycket och vilken kvalitet av information som du får från ägarna eller mäklarna på dessa hemsidor varierar kraftigt och det är inte ovanligt att bilder som presenteras är tagna med mobilkameror, om du finner några överhuvudtaget. Det är inte heller ovanligt att en fastighet säljs utav flera olika agenter. Mäklarnas avgift betalas normalt sett av köparen och är vanligtvis 6 % + 19 % moms = 7,14 % utav köpeskillingen. Var uppmärksam på att inte ta emot en bunt av broschyrer med fastigheter då detta kan leda till att mer än en mäklaravgift tas ut.

Köpa din bostad i Berlin

I Tyskland måste en fastighetsaffär signeras på kontorets hos notarius publicus. Notarius publicus är enligt lag tvingad att vara neutral och notarius publicus är personligt ansvarig för att kontrollera att varje fastighetsaffär är korrekt skött. Han måste kontrollera att säljaren faktiskt har rättigheterna att sälja fastigheten och han måste notera köparen om några klausuler och servitut påverkar fastigheten. Köparen betalar kostnaderna för notarius publicus.

Det är normal sett möjligt att reservera en fastighet och ofta måste en reservationsavgift betalas, men det finns inga garantier att fastigheten verkligen blir din. Inga muntliga eller skriftliga överenskommelser annat än signaturerna hos notarius publicus är lagligt bindande.