Fast egendom lexikon

Search for term:

Refurbishment: Ombyggnad

Ombyggnad är ett modernt sätt att uppgradera en fastighet på olika nivåer. Här inkluderas en kreativ och hållbar modernisering, optimering och omplacering.

Renovierung: Renovering

Med renovering menas åtgärder för reparation av byggnader. Vid en renovering avlägsnar man skador från slitage och reparationer. Den kan också betyda skönhetsreparaturer som är reglerade i hyreskontrakten.