Fast egendom lexikon

Search for term:

Finanzierungsplan: Finansieringsplan

Finansieringsplanen beräknar lånebehovet. Genom denna kan köparen se vilken belastning han/hon har att förvänta sig.

Fremdkapital: Lånat kapital

Det lånade kapitalet omfattar alla medel som tillhandahålls i form av lån från banker, hypoteksinstitut, försäkringsbolag eller privat tredje part för finansiering av en fastighet.