Fast egendom lexikon

Search for term:

Darlehensgebühr: Låneavgift

Låneavgiften är en avgift som ska betalas när ett lån tillhandahålls. Beloppet för låneavgiften avtalas i förskott mellan långivaren och låntagaren. Den beräknas i de flesta fall från lånebeloppet och anges här i procent. Låneavgiften debiteras vanligtvis direkt från lånekontot. Betalning av låneavgiften görs genom att låntagaren betalar de månatliga avbetalningarna, vilket inkluderar ränta och en återbetalningsavgift. I det här fallet inkluderar ränteavgiften också låneavgiften, eftersom den inkluderar den effektiva räntan vilken inkluderar alla kostnader för ett lån.