Fast egendom lexikon

Search for term:

Mietkaution: Deposition

Depositionen är en hyresgaranti och består som regel av tre månadshyror. Den ger hyresvärden en finansiell säkerhet med vilken hyresvärden kan betala utestående hyror samt reparationer eller skador. Efter hyresavtalets upphörande måste depositionen inklusive ränta återbetalas till hyresgästen.

Mietspiegel: Hyresindexöversikt

En hyresindexöversikt är en jämförande översikt över lokala hyror för privatfinansierade bostäder. Den ger en överblick över hyresnivån.

Miteigentumsanteil: Samägd andel

Den samägda andelen är fastighetsägarens del av den gemensamma egendomen (t.ex. tomt, trapphus, etc.). Den anges i andelsägandeförklaringen.

Notar: Notarie

En Notarie bestyrker bland annat fastighetsavtal och har tystnadsplikt samt måste vara opartisk. En notarie är en utbildad jurist, för att säkerställa att notarien kan informera parterna om rättsliga konsekvenser av köpeavtalet. Notarien är skyldig att informera båda parter lika om konsekvenserna av deras handlingar. Utöver ren information måste denne också se till att båda parter förstår köpeavtalet i dess helhet.

Notaranderkonto: Notariekonto

En notarie kan skapa ett notariekonto till vilket köpbeloppet överförs. Detta förhindrar att köpbeloppet blandas med andra belopp, samt ger en översiktlig och juridiskt bindande hantering av köpet och säkerställer överlåtelsen av fastigheten till köparen.

Nutzfläche: Nyttjandeområde

Till nyttjandeområdet hör utrymmen som inte räknas till bostadsytan, som t.ex. vindsutrymmen, källare och trapphus.

Objektrendite: Fastighetsavkastning

Fastighetsavkastningen är en referenssiffra som används inom fastighetsbranschen. Den representerar förhållandet mellan ren vinst och kostnad för en fastighet. Den ger således en grov översikt över om en fastighetsinvestering lönar sig ekonomiskt. Ju högre fastighetsavkastningen är, desto attraktivare är fastighetsinvesteringen. Det bör noteras, att en initialt hög fastighetsavkastning kan förbrukas av framtida nödvändiga värdebevarande investeringar.

Planungskosten: Projekteringskostnader

Planeringskostnaderna inkluderar honorar (avgifter) för arkitekter, byggnadsingenjörer och andra projekteringsdeltagare. De betraktas som en del av de totala byggkostnaderna.

Refurbishment: Ombyggnad

Ombyggnad är ett modernt sätt att uppgradera en fastighet på olika nivåer. Här inkluderas en kreativ och hållbar modernisering, optimering och omplacering.

Renovierung: Renovering

Med renovering menas åtgärder för reparation av byggnader. Vid en renovering avlägsnar man skador från slitage och reparationer. Den kan också betyda skönhetsreparaturer som är reglerade i hyreskontrakten.