Fast egendom lexikon

Search for term:

Abgeschlossenheitsbescheinigung: Avskildhetscertifikat

Enligt tysk lagstiftning är avskildhetscertifikatet ett intyg om att bostadsrätter eller delägande av egendom är, i enlighet med bostadsrättslagen, strukturellt sett tillräckligt avskilda från andra lägenheter och utrymmen.  Partitionen görs t.ex. i form av väggar och tak. Dessutom måste en låsbar åtkomst till objektet säkerställas.Avskildhetscertifikatet utfärdas av den tyska byggnadsinspektionsmyndigheten (Bauaufsichtsbehörde). Denna myndighet är också ansvarig för bygglov och bygginspektionsgodkännanden.

Baubeschreibung: Byggbeskrivning

Byggbeskrivningen är en detaljerad beskrivning av en byggnad som ska byggas. Däri fastställs, förutom de nödvändiga materialen, även typen av utförande. Om det handlar om privat fastighetsfinansiering, hör byggbeskrivningen till den grundläggande dokumentation som en byggherre eller fastighetsköpare måste lämna till sin bank för att lånet ska godkännas. Byggbeskrivningen är därför en viktig del av ett byggkontrakt. Den måste dessutom tillhandahållas snarast möjligt, om byggkonstruktionen är relaterad till ett tomtförvärv eller ett köp från byggherrar.

Betriebskosten: Driftskostnader

Till driftskostnader räknas de kostnader som uppstår till följd av den kontinuerliga driften och underhållet av en fastighet. Dessa inkluderar uppvärmningskostnader, ansvarsförsäkringar, reparationer och fastighetsskatter.

Courtage: Provision

Som provision, även känd som mäklararvode, avses avgiften som ska betalas till mäklaren efter ingåendet av ett kontrakt eller förmedlingen av ett kontrakt.

Darlehensgebühr: Låneavgift

Låneavgiften är en avgift som ska betalas när ett lån tillhandahålls. Beloppet för låneavgiften avtalas i förskott mellan långivaren och låntagaren. Den beräknas i de flesta fall från lånebeloppet och anges här i procent. Låneavgiften debiteras vanligtvis direkt från lånekontot. Betalning av låneavgiften görs genom att låntagaren betalar de månatliga avbetalningarna, vilket inkluderar ränta och en återbetalningsavgift. I det här fallet inkluderar ränteavgiften också låneavgiften, eftersom den inkluderar den effektiva räntan vilken inkluderar alla kostnader för ett lån.

Eigenkapital: Eget kapital

Eget kapital inkluderar de medel som en köpare själv måste tillhandahålla för att köpa en fastighet. Här ingår bland annat kontanter eller besparingar.

Eigentümergemeinschaft - WEG: Bostadsägarförening

Alla lägenhetsägare i ett bostadsområde utgör tillsammans en bostadsägarförening. Denna är lagstadgad och kan inte upplösas. Alla parter måste fatta beslut tillsammans och representeras externt av en förvaltare (WEG-förvaltare).

Energieausweis: Energicertifikat

Energicertifikatet eller energipasset ska förstås som en kvalitetsstämpel för fastigheter. På samma sätt som med kylskåp, indikerar det en fastighets energieffektivitetsklass.

Finanzierungsplan: Finansieringsplan

Finansieringsplanen beräknar lånebehovet. Genom denna kan köparen se vilken belastning han/hon har att förvänta sig.

Fremdkapital: Lånat kapital

Det lånade kapitalet omfattar alla medel som tillhandahålls i form av lån från banker, hypoteksinstitut, försäkringsbolag eller privat tredje part för finansiering av en fastighet.